ตัวกรองสัญญาณเสียงสำหรับความถี่เสียง 100Hz - 10KHz

รายละเอียด:
กรองบากกับตัวแปรทั้งสูงและต่ำผ่านฟิลเตอร์

กรองรอย

หมายเหตุ
ภาพรวมวงจรนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่เมื่อพังลงสามารถแบ่งออกเป็นส่วนของตัวกรองความถี่สูงและตัวกรองความถี่ต่ำผ่านตามด้วยแอมพลิฟายเออร์สรุปที่มีอัตราขยายประมาณ 20 ครั้ง รางจ่ายแรงดันคือ +/- 9V DC ตัวควบคุมอาจถูกปรับเพื่อใช้เป็นตัวกรองหยุดวง (บาก) หรือตัวกรองผ่านแถบ